pinterest

Frakt & Retur

LEVERANSVILLKOR


FRAKT

Soldiser erbjuder gratis frakt inom Sverige. Frakt inom EU och till USA kostar 100 SEK. En beställning från soldiser.com anländer generellt inom:

  • 2-3 arbetsdagar, Sverige
  • 4-8 arbetsdagar, EU
  • 8-10 arbetsdagar, globalt

Vi strävar efter att skicka alla beställningar inom 24 timmar. Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post när din leverans är på väg. Om du inte får detta e-postmeddelande inom tre arbetsdagar efter att du har gjort din beställning, vänligen kontakta [email protected].

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan uppstå beroende på din region och nationella bestämmelser. Dessa avgifter sker på kundens egen bekostnad.

Om du inte gör anspråk på din beställning efter leverans debiteras du en avgift som täcker kostnaderna för bearbetning, returfrakt och hantering.BYTEN & RETURER

Vi vill gärna skämma bort våra kunder - om inköpet inte är tillfredsställande, vänligen meddela oss så att vi kan åtgärda situationen. Vi erbjuder ångerrätt inom 14 dagar, så länge produkten returneras i sitt ursprungliga skick. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected] innan du returnerar din vara. Ange ditt fakturanummer, ditt beställningsnumret och varan du vill ersätta den med.

Om varan skickas från utlandet till Sverige var god märk paketet "RETURN GOODS" för att undvika tullavgifter. Soldiser AB ansvarar inte för eventuella returavgifter. Kunden ansvarar för alla eventuella avgifter. Om varorna skadas eller försvinner när de returneras kommer kunden att hållas ansvarig för merkostnaderna.REKLAMATION

På Soldiser vill vi alltid att du ska vara nöjd med varje köp. Om du får en skadad eller felaktigt levererad produkt, kontakta [email protected] så snart som möjligt - senast 14 dagar efter leverans. I e-postmeddelandet ska du ange vad som är felaktigt med artikeln och fakturanumret.

Om varor skadas eller går förlorade under transport till en kund hålls Soldiser AB ansvarigt. I detta fall är det dock kundens ansvar att informera Soldiser AB via e-post till [email protected].

Dina åsikter uppskattas av oss, och vi tar klagomål på mycket allvar, så kontakta oss med dina tankar och funderingar.ANSVAR FÖR FEL

En vara är felaktig om den avviker från vad som anges i beställningen eller i något annat avseende avviker från kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som Soldiser tillhandahållit. Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska varan vara lämplig för det ändamål som produkter av samma slag i allmänhet är, och besitta de egenskaper som Soldiser har angivit genom att tillhandahålla prover eller modeller.


Produkten ska också anses felaktig om Soldiser före försäljningen underlåtit att informera kunden om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av produkten som Soldiser känt till eller borde ha känt till, och om vilket kunden skäligen kan vänta sig att bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

Om en produkt är felaktig har kunden rätt att begära reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, hålla inne betalningen eller, om felet är av väsentlig betydelse för kunden, häva köpet.

Soldiser har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för kunden.

Soldiser är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då produkten köptes eller levererades. Inom en period av sex (6) månader anses den felaktiga produkten besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av Soldiser utan kostnad för kunden, om inte Soldiser kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denna sex månaders period måste kunden visa att produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.EJ UTHÄMTADE PAKET

Om en leverans inte hämtas ut förbehåller Soldiser sig rätten att debitera kunden för kostnader som uppkommit i samband med returfrakt och hantering.ORDERBEKRÄFTELSE

När vi har fått din beställning skickar vi ett bekräftelsemeddelande. Om du vill avbryta eller ändra din order vänligen kontakta [email protected] så snabbt som möjligt.